Terapia

Wspierając innych, pracujemy w różnych modalnościach, dostosowując metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb.

Wspieramy dzieci, młodzież, dorosłych i rodziny w sytuacjach kryzysowych, takich jak: choroba, strata, rozwód, śmierć bliskiej osoby, wypadki, nieoczekiwane zmiany. Poprzez terapię - indywidualną oraz grupową - pomagamy osobom doświadczającym depresji, lęku, zaburzeń zachowania i innych trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wspomagamy w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi. Realizujemy modele leczenia oparte na skutecznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, metodach terapeutycznych. Celem naszych działań jest rozwój dzieci, nastolatków i dorosłych.

Wierzymy, że warunkiem jakiejkolwiek zmiany jest zaangażowanie. Dlatego pracujemy nie tylko z dziećmi i nastolatkami, które potrzebują pomocy, ale także zapraszamy do współpracy środowisko, w którym funkcjonują, czyli rodziców czy szkołę. Jeśli doświadczasz zagubienia i nie wiesz, jak pomóc swojemu dziecku, zapraszamy na konsultację w Bydgoszczy. Otrzymasz wsparcie, wiedzę i narzędzia, które pomogą ci być jego sojusznikiem i przewodnikiem na drodze do zdrowia i szczęśliwego życia.

Stosujemy zarówno podejścia kognitywne, jak i somatyczne. Koncentrujemy się nie tylko na wpływie myśli na emocje i zachowania, ale w równym stopniu skupiamy się na wpływie ciała na myśli, emocje i zachowania. Pomagamy nie tylko zidentyfikować zaburzone przekonania oraz nieadaptacyjne zachowania, ale przede wszystkim pomagamy osiągać lepszą kontrolę nad utrudniającymi życie objawami oraz nieświadomą dynamiką. Zapraszamy do pracy nad redukcją objawów, ale także nad wywołującą objawy dysregulacją układu nerwowego.

Chcesz odzyskać spokój?

Aby pomagać najlepiej jak umiemy, w My Ally każdą terapię dobieramy indywidualnie. Pierwszym etapem rozpoznania, jest rozmowa.

Zapytaj o terminy

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju

My Ally

ul. 3 maja 26/3 --- 85-016 Bydgoszcz

kontakt@myally.pl

+48 509 401 889