O nas

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju My Ally powstał z potrzeby istnienia takiego miejsca, pasji do wiedzy z zakresu pomagania innym oraz ciekawości ludzi i ich potrzeb.

O nas

Monika Wirżajtys

psycholog, teatrolog, psychoterapeuta, terapeuta traumy (Psychodrama Institute For Europe E.V., Berlin, Certificate 2009, SEP Somatic Experiencing Practitioner, Certificate EASE: PLPLUS16027), realizuje programy szkoleniowe, warsztaty, wykłada propagując wiedzę na temat znaczenia pracy z ciałem i układem nerwowym w terapii doświadczeń kryzysowych dzieci i dorosłych.

Specjalizuje się we wspieraniu osób po trudnych doświadczeniach życiowych. W swojej pracy integruje różne podejścia i metody terapeutyczne. Bliskie są jej zwłaszcza podejścia somatyczne, opierające się na pracy ze świadomością ciała i regulacją fizjologiczną. Jak pracować z traumą dziecięcą uczyła się od Ale Duarte i Maggie Kline. Stale rozwija się pracując w międzynarodowych zespołach szkolących z zakresu terapii traumy pod kierunkiem Doris Rothbauer i Ursuli Funke-Kaiser. Udziela akredytowanych sesji studentom Certyfikowanego Szkolenia Somatic Experiencing.

Na co dzień relaksuje się ćwicząc jogę, chodząc na spacery z psami i ucząc się grać na pianinie.

+48 509 401 889

O nas

Monika Miechowiecka

pedagog i terapeuta, ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz szkolenia z zakresu: CBT - Terapia Kognitywno-Behawioralna, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia Systemowa, Terapia Schematów; specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Od 17-stu lat pracuje w obszarze wsparcia rodzin w pieczy zastępczej oraz rodzin adopcyjnych. Tworzy i realizuje programy psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Wspiera w obszarach: trauma, FAS, zaburzenia więzi, uzależnienia młodzieży od substancji psychoaktywnych. Prowadzi grupy terapeutyczne oraz wsparcia dla młodych dorosłych, kobiet i rodziców.

Najchętniej odpoczywa podróżując, oglądając filmy i tworząc makramy.

+48 692 243 302

O nas

Aleksandra Wincencik

Pedagog resocjalizacji, oligofrenopedagog, trenerka TUS (certyfikat CTS.SENS/TUS/V/221/01/2022); terapeutka poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (w trakcie szkolenia Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży).

Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ma praktykę w kontaktach z osobami przejawiającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie oraz osobami zagrożonymi niedostosowaniem. Zajmuje się efektywnym kształtowaniem kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych poprzez prowadzenie treningów umiejętności społecznych.

Wspiera nastolatków doświadczających problemów typowych dla wieku dojrzewania (brak motywacji, zmienność nastrojów, bunt, poczucie braku zrozumienia, nieśmiałość, niechęć do szkoły, problemy z komunikacją z dorosłymi) - prowadząc grupy wsparcia dla młodzieży. W relacjach z ludżmi ceni sobie atmosferę akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa; pracuje w oparciu o zasoby, koncentrując się na indywidualnych potrzebach każdego uczestnika spotkania.

Jej pasją są podróże oraz literatura bliskiego wschodu.

+48 500 751 409

O nas

Blanka Poćwiardowska

pedagog, socjoterapeutka, trenerka treningów i warsztatów psychologicznych, tutorka, w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo - Behawioralnej; jako psychoterapeutka pracuje w ujęciu poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematów; jest członkiem PTTPB.

Od prawie 20 lat pracuje ze studentami. Łącząc teorię z praktyką opracowała autorski program dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, od lat wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci, szkoli profesjonalistów w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych i asertywnych. Przygotowana do pracy terapeutycznej z dorosłymi doświadczającymi zaburzeń nastroju, OCD, lęku, bezsenności, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach międzyludzkich, różnorakich kryzysów życiowych.

Nieustająco w drodze poszukiwania nowych sposobów uczenia się i pomagania innym, ze znacznymi przerwami na relaks, czytanie, pływanie, śpiewanie i inne kreatywne zajęcia.

+48 728 816 827 https://pierwszekroki.net/author/blanka-pocwiardowska/

O nas

Danuta Milewska

Dzieli się z ludźmi swoją kreatywnością i mocą inspirowania. Absolwentka Szkoły Rozwoju Osobistego Widnokrąg oraz licznych kursów i warsztatów w nurcie terapii tańcem i innych terapii ekspresyjnych. Praktykuje różne formy pracy z ciałem, oddechem i emocjami, takie jak: obecność, taniec intuicyjny, medytacje w ruchu oraz relaksacje, także z instrumentami, głosem i elementami jogi.

Prowadzi prywatne ceremonie dla kobiet oraz kręgi kreatywności, gdzie pracuje z żywiołami, głosem i roślinami. Autorka tekstów m.in. do zbiorowej książki Mothers’Days (2019-2020), Creativity First, pisaniezbrzucha.wordpress.com, e-book Historie, które nosisz w sobie.

Kuratorka wystaw m.in. o oddychaniu, afirmacji życia, domu - w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy oraz projektów artystyczno-edukacyjnych m.in. Sztuka obecności.

Chcesz odzyskać spokój?

Aby pomagać najlepiej jak umiemy, w My Ally każdą terapię dobieramy indywidualnie. Pierwszym etapem rozpoznania, jest rozmowa.

Zapytaj o terminy

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju

My Ally

ul. 3 maja 26/3 --- 85-016 Bydgoszcz

kontakt@myally.pl

+48 509 401 889