Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju My Ally z siedzibą w Bydgoszczy 85-016, ul. 3 maja 26/3, NIP 8441939035, Regon 340192810.

Dane kontaktowe: kontakt@myally.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:

  1. odpowiedzi na Państwa zapytania,
  2. prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  3. prowadzenia korespondencji na adres zamieszkania / zameldowania,
  4. wykonania zawartej umowy, w tym do realizacji umowy i wystawiania dokumentów związanych z umową (finansowo-księgowe, kurierskie, pocztowe),
  5. marketingowych, tj. wysyłanie newsletterów (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych)

Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, również te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom, do upoważnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów wspierających działania Administratora, tj. dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, podmiotom wspierającym promocję ofert, współpracujących w ramach kampanii reklamowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, na czas prowadzenia korespondencji i/lub na okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowym i rachunkowym, dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz przez okres przewidziany prawem z tytułu odpowiedzialności cywilnej stron z w/w tytułów.

W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Chcesz odzyskać spokój?

Aby pomagać najlepiej jak umiemy, w My Ally każdą terapię dobieramy indywidualnie. Pierwszym etapem rozpoznania, jest rozmowa.

Zapytaj o terminy

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju

My Ally

ul. 3 maja 26/3 --- 85-016 Bydgoszcz

kontakt@myally.pl

+48 509 401 889